HOTLINE

0931932932

Car rental

We specialize in car hire services for weddings to travel with style and elegance, in particular, we also offer self-drive car rental.


Xe tự lái Innova - 1 Day

Ngày lễ tết xin liên hệ trực tiếp. Khống chế: 300km/ngày, một ngày thuê được tính từ 21h tối hôm trước đến 21h tối hôm sau. Phụ trội: 3000đ/km, 100.000đ/giờ. Thanh toán tiền thuê xe ngày khi nhận xe