HOTLINE

0931932932

Đông Bắc Á

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

 • Duration : 7 Day 6 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : THƯỢNG HẢI, HÀNG CHÂU, TÔ CHÂU

NHẬT BẢN – ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : Osaka, Kyoto, Nagoya, Núi Phú Sỹ, Hakone, Tokyo

HONG KONG – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

 • Duration : 5 Day 4 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : HONG KONG,THẨM QUYẾN, QUẢNG CHÂU

HONGKONG - DISNEYLAND

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : DISNEYLAND, ĐẠI NHĨ SƠN, SKY 100, BẢO TÀNG SÁP

HÀN QUỐC – XỨ SỞ KIM CHI

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : SEOUL, JEJU, NAMI, EVERLAND

ĐÀI LOAN

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : ĐÀI BẮC, CAO HÙNG, NAM ĐẦU, ĐÀI TRUNG, CỐ CUNG, NHẬT NGUYỆT ĐÀM, LONG SƠN TỰ

ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : ĐÀI BẮC, BẢO TÀNG CỐ CUNG, TOKYO, NÚI PHÚ SỸ, HAKONE