HOTLINE

0931932932

Đông Nam Á

THÁI LAN

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : BANGKOK, PATTAYA, ĐẢO CORAL

THÁI LAN

 • Duration : 5 Day 4 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : BANGKOK, PATTAYA, ĐẢO CORAL

Singapore - Malaysia - Indonesia

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : JOHOR BARU, SINGAPORE, ĐẢO BATAM, MALACCA, KUALA LUMPUR

SINGAPORE – MALAYSIA

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : KUALA LUMPUR, , SINGAPORE, MALACCA, GENTING

SINGAPORE

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : Singapore

PHILIPPINES – Vành Đai Lửa Thái Bình Dương

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : Manila, Pagsanjan, Tagaytay

MYANMAR(BURMA)

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : Yanggon, Kyaikhtiyo, Thanlyin

MALAYSIA – HÀNH TRÌNH MA LỰC

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : KUALA LUMPUR, MALACCA, JORHOR BARU, GENTING

LÀO – ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Car
 • Destination : PAKSE, UBOND, WAT PHOU