HOTLINE

0931932932

OUTBOUND

Ý - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

 • Duration : 10 Day 9 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : Paris, Roma, Pisa, Venice, Amsterdam, Brussels

SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE - BRISBANE

 • Duration : 9 Day 8 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : SYDNEY, CANBERRA, MELBOURNE, BRISBANE

SYDNEY – CABERRA - MELBOURNE

 • Duration : 7 Day 6 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : SYDNEY, CABERRA, MELBOURNE

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

 • Duration : 7 Day 6 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

 • Duration : 4 Day 3 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : THƯỢNG HẢI, HÀNG CHÂU, TÔ CHÂU

THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP

 • Duration : 8 Day 7 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : ISTANBUL, EO BIỂN BOSPHORUS, LÀNG ORTAKOY, ATHENS, SANTORINI

THÁI LAN

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : BANGKOK, PATTAYA, ĐẢO CORAL

THÁI LAN

 • Duration : 5 Day 4 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : BANGKOK, PATTAYA, ĐẢO CORAL

Singapore - Malaysia - Indonesia

 • Duration : 6 Day 5 Night

 • Vehicle : Planes
 • Destination : JOHOR BARU, SINGAPORE, ĐẢO BATAM, MALACCA, KUALA LUMPUR